Apel 400 naukowców i lekarzy w celu zatrzymania 5G

Naukowcy i lekarze wzywają do moratorium na wprowadzenie 5G. 5G znacznie zwiększy narażenie na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej RF-EMF, które jak zostało wielokrotnie udowodnione są szkodliwe dla ludzi i środowiska

Apel 5G został przygotowany w 2017 r. przez naukowców i lekarzy, którzy pilnie wzywają UE do wstrzymania wprowadzania 5G ze względu na poważne potencjalne skutki zdrowotne tej nowej technologii. 5G znacznie zwiększy ekspozycję na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF-EMF) na szczycie już istniejących 2G, 3G, 4G, Wi-Fi itp. dla telekomunikacji. RF-EMF zostało udowodnione, że jest szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Do dnia 24 stycznia 2020 roku, 414 naukowców i lekarzy podpisało apel. Apel 5G jest nadal otwarty do poparcia dla naukowców (doktorów, profesorów) lub lekarzy medycyny (MD. Prosimy o kontakt z profesorem em. Rainer Nyberg lub profesor Lennart Hardell. (Kontakt.)

Apel został pierwotnie złożony we wrześniu 2017 roku do Komisji Europejskiej.

Apel 5G zauważyć, że z „coraz szerszym wykorzystaniem technologii bezprzewodowych”, nikt nie może uniknąć narażenia. Ponieważ na dodatek do zwiększonej liczby nadajników 5G (nawet w obrębie mieszkań, sklepów i w szpitalach) według szacunków, „10 do 20 miliardów połączeń” (do lodówek, pralek, kamer monitoringu, samojeżdżących samochodów i autobusów, itp.) będzie częścią Internetu rzeczy.

W ciągu ostatnich lat ponad 240 naukowców z ponad 40 krajów wyraziło swoje „poważne obawy”, poprzez EMF Scientists Appeal, dotyczące wszechobecnego i rosnącego narażenia na EMF generowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe – jeszcze przed dodatkowym wprowadzeniem 5G. Ponad 240 naukowców odnosi się do faktu, że „liczne ostatnie publikacje naukowe wykazały, że EMF wpływa na żywe organizmy na poziomie znacznie poniżej większości międzynarodowych i krajowych wytycznych”. Skutki obejmują zwiększone ryzyko zachorowania na raka, stres komórkowy, wzrost szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne układu rozrodczego, deficyty w uczeniu się i pamięci, zaburzenia neurologiczne oraz negatywny wpływ na ogólne samopoczucie u ludzi. Szkody wykraczają daleko poza rasę ludzką, ponieważ istnieje coraz więcej dowodów na szkodliwe działanie zarówno na rośliny, jak i na zwierzęta.

W apelu wzywa się UE przede wszystkim do podjęcia wszelkich rozsądnych środków w celu powstrzymania ekspansji 5G RF-EMF do czasu, aż niezależni naukowcy będą mogli zapewnić, że 5G i całkowity poziom promieniowania spowodowany RF-EMF (5G wraz z 2G, 3G, 4G i WiFi) nie będzie szkodliwy dla obywateli UE, zwłaszcza niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży, jak również dla środowiska.

Treść apelu:

5G prowadzi do ogromnego wzrostu przymusowej ekspozycji na promieniowanie technologii bezprzewodowych.

Technologia 5G jest skuteczna tylko na krótki dystans, źle przenika przez materiały stałe. Potrzebnych będzie wiele nowych anten, a do pełnego wprowadzenia tej technologii anteny będą co 10 czy 12 budynek w rejonach miejskich, co spowoduje ogromne zwiększenie przymusowej ekspozycji. Z „coraz bardziej rozpowszechnionym użyciem technologii bezprzewodowych” nikt nie jest w stanie uniknąć ekspozycji. Dodatkiem do zwiększonej ilości nadajników 5G (nawet w domach, sklepach czy szpitalach), zgodnie z szacunkami „od 10 do 20 miliardów połączeń” (do lodówek, pralek, kamer monitorujących, samojeżdżących samochodów i autobusów, itp.) stanowić będzie część Internetu Rzeczy. Wszystko to może spowodować znaczący wzrost długoterminowej ekspozycji na fale RF-EMF obywateli Unii Europejskiej.

Szkoliwe efekty ekspozycji na fale RF-EMF zostały już udowodnione

Ponad 230 naukowców z ponad 40 krajów wyraziło swoje „poważne obawy” odnośnie wszechobecnej i wzrastającj ekspozycji na fale elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektroniczne oraz urządzenia technologii bezprzewodowych, które już istnieją, jeszcze przed dodatkowym wprowadzeniem 5G. Odnoszą się oni do faktu, że „liczne niedawne publikacje naukowe pokazały, że pola elektromagnetyczne mają wpływ na organizmy żywe przy poziomach dużo niższych niż większość międzynarodowych i krajowych wytycznych”.

Efekty pól elektomagnetycznych dotyczą wzrostu ryzyka raka, stresu komórkowego, wzrostu szkodliwych wolnych rodników, uszkodzeń genetycznych, zmian strukturalnych i funkcjonalnych układu rozrodczego, zaburzeń pamięci i uczenia się, zaburzeń neurologicznych oraz negatywnych wpływów na ogólne samopoczucie u ludzi. Uszkodzenia mają dużo większy zasięg niż tylko u ludzi, gdyż ciągle rośnie ilość dowodów pokazujących skodliwy wpływ na rośliny i zwierzęta.

Po apelu naukowców w 2015 roku, dodatkowe badania przekonująco potwierdziły, że istnieje poważne ryzyko dla zdrowia od RF-EMF pochodzącego od łączności bezprzewodowej. Największe badanie na świecie w tej dziedzinie(jego koszt to 25 milionów dolarów amerykańskich) o nazwie Krajowy Program Toksykologii (National Toxicology Program, w krócie NTP) pokazało statystycznie znaczący wzrost przypadków raka mózgu i serca u zwierząt poddanych działaniu pól elektromagnetycznych (EMF) poniżej wytycznych podanych przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, w skrócie ICNIRP), za którymi podąża większość krajów. Wyniki te wspierają wyniki badań epidemiologicznych na ludziach dotyczących promienoiwania radiowego (RF) i ryzyka raka mózgu. Wiele zrecenzowanych raportów naukowcyh pokazuje szkodliwość pól elektromagnetycznych (EMF) na zdrowie człowieka.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (The International Agency for Research on Cancer, IARC), która jest oddziałem Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) w roku 2011 doszła do wniosku, że pola elektromagnetyczne (EMF) o częstotliwościach 30 KHz – 300 GHz są możliwym kancerogenem dla człowieka (Grupa 2B). Jednak nowe badania, takie jak badanie NTP wspomniane wyżej oraz kilka innych badań epidemiologicznych, w tym ostatnie badania nad użytkowaniem telefonów komórkowych i ryzykiem raka potwierdzają, że promieniowanie RF-EMF jest rakotwórcze dla człowieka. W wytycznych EUROPA EM-EMF 2016 czytamy, że „istnieją silne dowody, że długoterminowa ekspozycja na niektóre pola elektromagnetyczne stanowi czynnik ryzyka zachorowania na niektóre rodzaje raka, chorobę Alzheimera oraz wpływa na męską płodność…Do częstych objawów nadwrażliwości elektromagnetycznej (electromagnetic hypersensitivity, EHS) zalicza się bóle głowy, trudności z koncentracją, problemy ze snem, depresję, brak energii, zmęczenie oraz symptomy grypopodobne.” Objawy złego stanu zdrowia, które od wielu lat w literaturze naukowej wiązano z ekspozycją na pola elektormagnetyczne (EMF) i promieniowanie sieci bezprzewodowych, dotykają coraz większej części populacji Europy.

Reszta apele dostępna na stronie apelu: http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2019/03/apel5G-pl_1.pdf

Źródło: http://www.5gappeal.eu/about/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *